Vyhľadávanie

Vaše milodary

Ďakujeme Vám za milodary, ktorými nás môžete podporiť a prispieť k rozvoju a šíreniu úcty k Božiemu Milosrdenstvu.

 • Kláštor v Nižnom Hrušove,
  č. účtu - IBAN: SK79 0200 0000 0034 8723 1751
 • Kláštor v Košiciach,
  č. účtu - IBAN: SK31 0200 0000 0034 3630 9555

Za darcov sa denne modlíme
v hodine milosrdenstva.
Pán Boh zaplať!Od 26. - 28. februára sa v hrušovskom kláštore konali duchovné cvičenia pre dievčatá. Viedol ich o. Vladimír Peklanský SAC  a sr. Jana Mária Krnáčová KMBM. Dievčatá sa cvičili v preukazovaní milosrdenstva skutkom, slovom aj modlitbou. Témou bol totiž citát: Blahoslavení milosrdní, lebo oni dosiahnu milosrdenstvo. Trošku sa preniesli v čase a v duchu milosrdenstva slávili Veľkonočné trojdnie. Na „Zelený štvrtok“ prežívali „poslednú  večeru v reštaurácii Misericordia“. Pokrmom bolo Božie slovo. Nechýbal obrad umývania nôh ako prejav milosrdnej lásky, ktorá sa skláňa k druhému, slúži a očisťuje. Na „Veľký piatok“ spoločne nasledovali Ježiša na krížovej ceste a v hodine milosrdenstva sa s ním duchovne spájali. Adorácia a celonočné bdenie vyvrcholilo veľkonočnou radostnou správou: Hrob je prázdny! Ježiš vstal z mŕtvych!


 

 • IMG_3763
 • IMG_3766
 • IMG_3768
 • IMG_3775
 • IMG_3851
 • IMG_3862
 • IMG_3864
 • IMG_3872
 • IMG_3876
 • IMG_3885
 • IMG_3891
 • IMG_3898
 • IMG_3908
 • IMG_3919
 • IMG_3928
 • IMG_3952
 • IMG_3956
 • IMG_3958
 • IMG_3963
 • IMG_3967
 • IMG_3972


Späť na začiatok