Vyhľadávanie

Vaše milodary

Ďakujeme Vám za milodary, ktorými nás môžete podporiť a prispieť k rozvoju a šíreniu úcty k Božiemu Milosrdenstvu.

  • Kláštor v Nižnom Hrušove,
    č. účtu - IBAN: SK79 0200 0000 0034 8723 1751
  • Kláštor v Košiciach,
    č. účtu - IBAN: SK31 0200 0000 0034 3630 9555

Za darcov sa denne modlíme
v hodine milosrdenstva.
Pán Boh zaplať!Aktuality pre dievčatá

28.02.2016

Od 26. - 28. februára sa v hrušovskom kláštore konali duchovné cvičenia pre dievčatá. Viedol ich o. Vladimír Peklanský SAC  a sr. Jana Mária Krnáčová KMBM. Dievčatá sa cvičili v preukazovaní milosrdenstva skutkom, slovom aj modlitbou. Témou bol totiž citát: Blahoslavení milosrdní, lebo oni dosiahnu milosrdenstvo. Trošku sa preniesli v čase a v duchu milosrdenstva slávili Veľkonočné trojdnie. Na „Zelený štvrtok“ prežívali „poslednú  večeru v reštaurácii Misericordia“. Pokrmom bolo Božie slovo. Nechýbal obrad umývania nôh ako prejav milosrdnej lásky, ktorá sa skláňa k druhému, slúži a očisťuje. Na „Veľký piatok“ spoločne nasledovali Ježiša na krížovej ceste a v hodine milosrdenstva sa s ním duchovne spájali. Adorácia a celonočné bdenie vyvrcholilo veľkonočnou radostnou správou: Hrob je prázdny! Ježiš vstal z mŕtvych!


Čítať ďalej...

20.02.2016

Srdečne pozývame všetky dievčatá na duchovné cvičenia v pôstnom období, ktoré sa uskutočnia od 26. - 28. februára v našom kláštore v Nižnom Hrušove. Téma vás pripraví na SDM: Blahoslavení milosrdní, lebo oni dosiahnu milosrdenstvo. Duchovné cvičenia bude viesť o. Vladimír Peklanský SAC a sr. Jana Mária Krnáčová. Začíname v piatok o 17.00 hod. a končíme v nedeľu obedom. Prineste si so sebou Sv. písmo, spacák a prezuvky.

Čítať ďalej...

12.12.2015

 Ak sa rozhodneš pre Boha, nemôžeš padnúť hlbšie, ako do jeho náručia!

Všetky hľadajúce dievčatá a ženy od 17 – 35 rokov pozývame od 18. do 20. decembra na duchovnú obnovu, ktorú spoločne strávime v náručí Otca, v kláštore karmelitánov v Lorinčíku pri Košiciach. Duchovné cvičenia vedie o. Rudolf Bartal OCD a sr. Faustia Szabóová KMBM z košickej komunity.

Rozhodne príď!

 

Čítať ďalej...

30.11.2015

Od 27. - 29. novembra sa konala v hrušovskom kláštore duchovná obnova pre dievčatá. Duchovnú obnovu viedol páter Peter Vician OFM Cap. a sr. Jana Mária Krnáčová KMBM. Témou obnovy bol citát z listu sv. otca Františka mladým: Nechaj sa zasiahnuť jeho milosrdným pohľadom.  


Čítať ďalej...

10.11.2015

Srdečne pozývame všetky dievčatá na duchovnú obnovu, ktorá sa uskutoční od 27. - 29. novembra v kláštore sestier v Nižnom Hrušove. Témou je citát z posolstva sv. Otca Františka na SDM v Krakove: Nechaj sa zasiahnuť jeho milosrdným pohľadom... Duchovnú obnovu bude viesť o. Peter Vician OFM Cap. a sestry z hrušovskej komunity. 


Čítať ďalej...

24.06.2015

Buďte milosrdní, ako je milosrdný váš Otec! Tak znela téma duchovnej obnovy pre dievčatá, ktorá sa konala od 19. - 21. júna v kláštore sestier v Nižnom Hrušove. Duchovnú obnovu viedol o. Vladimír Peklanský a sestry KMBM. Počas prednášok, modlitieb, adorácii, krížovej cesty, sv. omší, filmu a sv. zmierenia mohli dievčatá nielen počúvať o láske nášho Nebeského Otca, ale  ju aj zažiť vo svojom srdci a učiť sa ju rozdávať.

Čítať ďalej...

15.06.2015

Máš voľný víkend 19. - 21. júna?

Máš Sv. Písmo, spacák a prezuvky?

Tak neváhaj!

Pozývame Ťa na duchovnú obnovu do nášho kláštora v Nižnom Hrušove. Spolu s o. Vladimírom Peklanským sa  zamyslíme nad slovami z Lukášovho evanjelia 6, 36.

 

Čítať ďalej...

06.05.2015

Stvorená pre Lásku... taká je téma duchovnej obnovy, na ktorú pozývame všetky dievčatá a ženy do 35 rokov, ktoré rozpoznávajú svoje životné povolanie. Duchovnú obnovu od 15. - 17. mája 2015 v kláštore bosých Karmelitánov v Košiciach - Lorinčíku vedie p. Rudolf Bartal OCD a sr. M. Faustia Szabóová KMBM.


Čítať ďalej...

22.02.2015

"Odovzdať sa Milosrdenstvu" bolo hlavnou témou duchovných cvičení pre dievčatá a ženy, ktoré mali možnosť počas troch dní od 20. do 22. februára v Kláštore bosých karmelitánov v Košiciach-Lorinčíku stíšiť sa, priblížiť sa k Bohu a takto sa aj on mohol viac priblížiť k nim. Duchovnú obnovu viedol páter Rudolf Bartal OCD a sestra Faustia Szabóová KMBM. 
31.01.2015

Pozývame Ťa odovzdať sa Milosrdenstvu!

Košická komunita našich sestier organizuje v dňoch od 20. – 22.  februára trojdňové duchovné cvičenia pre dievčatá (stredoškoláčky a vysokoškoláčky) v karmelitánskom kláštore v Košiciach-Lorinčíku. Exercície vedie p. Rudolf Bartal OCD a sr. M. Faustia Szabóová KMBM.

Začiatok: v piatok o 15.00 hod.; záver v nedeľu obedom.


Čítať ďalej...


Späť na začiatok