Vyhľadávanie

Vaše milodary

Ďakujeme Vám za milodary, ktorými nás môžete podporiť a prispieť k rozvoju a šíreniu úcty k Božiemu Milosrdenstvu.

  • Kláštor v Nižnom Hrušove,
    č. účtu - IBAN: SK79 0200 0000 0034 8723 1751
  • Kláštor v Košiciach,
    č. účtu - IBAN: SK31 0200 0000 0034 3630 9555

Za darcov sa denne modlíme
v hodine milosrdenstva.
Pán Boh zaplať!Aktuality všeobecné

10.05.2020

Dni apoštolov Božieho milosrdenstva

1. -  5. októbra v Sanktuáriu Božieho milosrdenstva v Krakove-Lagievnikoch

Dni apoštolov Božieho milosrdenstva sú mimoriadnym časom, v ktorom chceme vďaka modlitbe, počúvaniu Božieho slova, prednášok a zdieľaní v spoločenstve nanovo objaviť večnú a nemeniacu sa Božiu lásku. Táto láska nás totiž uschopňuje úplne mu dôverovať a stať sa autentickými apoštolmi jeho milosrdenstva.

 

Čítať ďalej...

19.05.2018

Náš Boh má srdce - tak znie téma duchovných cvičení, ktoré sa uskutočnia od 8. - do 10. júna v Charitnom domove v Dolnom Smokovci vo Vysokých Tatrách. Exercície vedie o. Artur Ciepielski a sr. M. Clareta Fečová KMBM z košickej komunity.

Prihlasovanie a plagát na stiahnutie:


Čítať ďalej...

19.05.2018

V sobotu 19. mája sa na hore Butkov v Skalnom sanktuáriu Božieho milosrdenstva uskutočnila slávnosť požehnania monumentálnej sochy Panny Márie – Matky milosrdenstva. Slávnosť sa začala modlitbou v hodine milosrdenstva o 15:00, ktorú viedli sestry z našej košickej komunity s mládežou. Po nej Mons. Tomáš Galis, žilinský biskup požehnal sochu Matky milosrdenstva a následne predsedal slávnostnej Eucharistii, ktorá bola v priamom prenose na webovej stránke: www.krizbutkov.sk

Čítať ďalej...

17.05.2018

Vernosť vnuknutiam Ducha Svätého je najkratšou cestou k svätosti (Den. 291).

Ó, keby duše chceli aspoň trochu počúvať hlas svedomia a hlas, čiže vnuknutia Ducha Svätého. Hovorím – aspoň trochu –, lebo keď sa raz poddáme pôsobeniu Božieho Ducha, on sám doplní to, čo nám bude chýbať (Den. 359).

Duša, ktorá mlčí, je schopná najhlbšieho zjednotenia s Bohom. Takmer vždy vníma vnuknutia Ducha Svätého. Boh v mlčiacej duši pôsobí bez prekážok (Den. 477). 

Ó, Ježišu, zachovávaj ma vo svätej bázni, aby som nemárnila milosti. Pomôž mi byť vernou vnuknutiam Ducha Svätého, dopusť, nech mi radšej pukne srdce od lásky k tebe, akoby som mala vynechať hoci len jeden úkon lásky (Den. 1557). 

Dnes ma obklopuje Božia veleba. Nedokážem už nič vymyslieť, aby som sa lepšie pripravila. Som úplne obklopená Bohom. Moja duša sa rozpaľuje jeho láskou. Viem len to, že milujem a som milovaná. To mi stačí. Snažím sa, aby som cez deň bola verná Duchu Svätému a plnila jeho požiadavky. Snažím sa o vnútorné ticho, aby som mohla počuť jeho hlas... (Den. 1828).

 

 

11.05.2018

V našom vydavateľstve Misericordia sme pre vás pripravili knihu Ruženec so sv. Faustínou v Skalnom sanktuáriu Božieho milosrdenstva. Kniha bude dostupná počas tradičnej májovej púte do Skalného sanktuária na hore Butkov pri príležitosti požehnania sochy Matky Božieho milosrdenstva dňa 19. mája v sobotu. Jednotlivé rozjímania o tajomstvách sv. ruženca vychádzajú zo Sv. písma a z Denníčka sv. sestry Faustíny. Doplnené sú o nádherné obrazy klasickej európskej maľby. Kniha vychádza vo formáte A6.

 

10.05.2018

V slovenčine vychádza tretia apoštolská exhortácia pápeža Františeka Gaudete et exsultate – Radujte sa a jasajte, v ktorej reflektuje povolanie k svätosti a upozorňuje na spôsoby, ako môžeme na túto výzvu odpovedať v dnešnom modernom svete. Mojím skromným cieľom je, aby znovu, ešte raz zaznelo povolanie k svätosti, píše v úvode Svätý Otec.

Jadrom dokumentu sú Ježišove blahoslavenstvá a jeho kritériá, podľa ktorých budeme súdení. Svätý Otec rad radom predstavuje charakteristiky svätosti u kresťana súčasnosti, medzi ktorými nechýbajú napr. odvaha, radosť, zmysel pre humor, trpezlivosť, stála modlitba a spojenie so spoločenstvom. O svätosti hovorí v zmysle „logiky daru a logiky kríža“ ako o duchovnom zápase, ktorý si vyžaduje bdelosť a rozlišovanie za pomoci Ducha Svätého.

 

10.05.2018

V sobotu 19. mája sa uskutoční tradičná májová púť do Skalného sanktuária Božieho milosrdenstva na hore Butkov. Program začne spoločnou krížovou cestou o 13.10 hod., pokračuje modlitbou v hodine milosrdenstva vedenou sestrami z našej komunity v Košiciach a v Krakove a vyvrcholí slávnostnou sv. omšou o 15.30 hod., ktorú bude celebrovať žilinský biskup Mons. Tomáš Galis. Pred sv. omšou bude požehnaná monumentálna 9-metrová socha Matky milosrdenstva - najväčšia socha Panny Márie v strednej Európe.


Čítať ďalej...

09.05.2018

Modli sa, koľko môžeš, za zomierajúcich, vyprosuj im dôveru v moje milosrdenstvo, lebo oni najviac potrebujú dôveru a najmenej jej majú (Den. 1777).

Dielo "Korunka za zomierajúcich", ktoré na Slovensku vzniká, bolo inšpirované dielom našej rehole v Sanktuáriu Božieho milosrdenstva v Krakove-Lagievnikoch. Spôsob jeho realizácie bol taktiež  prevzatý  od  sestier a použitý s ich láskavým dovolením. 

Na telefónne číslo 0948 212 134 môžu záujemcovia prostredníctvom SMS správy poslať meno zomierajúceho. Po prihlásení systém pošle informáciu o mene zomierajúceho osobám, ktoré sa zaviazali, že sa vo vybranom čase budú modliť korunku Božieho milosrdenstva za danú osobu, ktorá bude v tom čase zomierať.

Viac na: www.korunkazazomierajucich.sk09.05.2018

Tohoročná púť Rádia Lumen do Sanktuária Božieho milosrdenstva v Krakovských lagiewnikoch pod názvom „Viera v Krista – záruka milosrdenstva“ zhromaždila v sobotu 5. mája okolo 25-tisíc pútnikov z celého Slovenska. Program sa začal o 9:00 hodine príhovorom Mons. Jána Zajaca, emeritného pomocného krakovského biskupa a generálnej vikárky sr. Gracjany Szewcovej z Kongregácie sestier Matky Božieho Milosrdenstva, ktorá je zároveň aj predstavenou krakovského kláštora sestier.

Čítať ďalej...

08.05.2018

Druhé tohtoročné duchovné cvičenia sa konali od 4. - 6. júna v nádhernom jarnom prostredí Vysokých Tatier. Medzinárodná a medzináboženská komunita účastníkov exercícií počas necelých troch dní spoznávala pravú tvár nášho Boha, klamstvá a polopravdy o ňom, jeho bezpodmienečnú lásku a nepochopiteľné milosrdenstvo. Meditujúc nad jedinečnosťou lásky milosrdného otca, ktorú jeho dvaja synovia nechceli vidieť, exercitanti dospeli k túžbe byť ako Otec - milosrdní, láskaví, verní a milujúci. Milujúci všetkých, zvlášť najbližších, v ktorých máme vidieť svojich bratov a sestry - deti jedného Otca. Pretože iba v milosrdenstve sa môžeme podobať nášmu Bohu.


Čítať ďalej...


Späť na začiatok