Vyhľadávanie

Vaše milodary

Ďakujeme Vám za milodary, ktorými nás môžete podporiť a prispieť k rozvoju a šíreniu úcty k Božiemu Milosrdenstvu.

  • Kláštor v Nižnom Hrušove,
    č. účtu - IBAN: SK79 0200 0000 0034 8723 1751
  • Kláštor v Košiciach,
    č. účtu - IBAN: SK31 0200 0000 0034 3630 9555

Za darcov sa denne modlíme
v hodine milosrdenstva.
Pán Boh zaplať!Aktuality všeobecné

16.07.2018

Drahí bratia a sestry, dobrý deň!

Nedeľné evanjelium (porov. Mk 6,7-13) hovorí o tom, ako Ježiš vysiela Dvanástich na misiu. Po tom, čo ich jedného po druhom povolal po mene, «aby boli s ním» (Mk 3,14), počúvali jeho slová a pozorovali jeho skutky uzdravenia, ich teraz opäť zvoláva, aby ich poslal po dvoch (porov. 6,7) do dedín, do ktorých sa chystal ísť. Je to istý spôsob „získavania praxe“ v tom, čo budú povolaní robiť po Pánovom zmŕtvychvstaní mocou Ducha Svätého.

Evanjeliová stať sa pristavuje pri štýle misijného ohlasovania, ktorý môžeme zhrnúť do dvoch bodov: misijné ohlasovanie má svoj ústredný bod; misijné ohlasovanie má tvár, svoju vonkajšiu podobu.

Misionársky učeník má predovšetkým ako svoj referenčný ústredný bod osobu Ježiša.


Čítať ďalej...

15.07.2018

Vo štvrtok 2. augusta štyri naše novicky zložia svoje prvé rehoľné sľuby čistoty, chudoby a poslušnosti. Celá slávnosť sa bude konať v kláštornej kaplnke Sanktuária Božieho milosrdenstva v Krakove o 10.00 hod. Na slávnosť sa pripravia osemdňovými duchovnými cvičeniami, ktoré začnú v nedeľu 22. júla v Derdách pri Varšave.

 

10.07.2018

V dňoch od 26. do 29. júla sa sr. M. Pavla a sr. Jana Mária z hrušovskej komunity zúčastnia celoslovenského stretnutia mládeže v Prešove – P18, ktoré je prípravou na stretnutie mladých v Paname v roku 2019. Sestry sa zúčastnia celého programu a v sobotu 28. júla od 14.30 do 18.30 hod. budú mať tak ako aj inné rehole stánok EXPO POVOLANÍ. Témou tohtoročného stretnutia je Skúška O2H-y.


09.07.2018

V sobotu 21. júla sa sestry z našej hrušovskej komunity zúčastnia tradičnej arcidiecéznej púte v Gaboltove. Na pozvanie pátra Martina Huka CSsR budú o 15.00 hod. viesť modlitbu v hodine milosrdenstva spojenú s korunkou Božieho milosrdensta.

 

07.07.2018

V sobotu 21. júla sa na vonkajšom amfiteátri v obci Hatalov, okr. Michalovce. uskutoční gospelový festival na Zemplíne - FESTIVAL NÁDEJE. Festival sa začne sv. liturgiou o 14:00 hod., ktorej bude predsedať o. Tomáš Haburaj. Po nej bude nasledovať o 15:20 hod. modlitba korunky Božieho milosrdenstva, ktorú budú viesť sestry z košickej komunity, ktoré zároveň ponúknu prítomným aj tzv. službu ucha. Potom bude nasledovať bohatý duchovný program so svedectvami a gospelovou hudbou.

 

04.07.2018

Naša kongregácia slávi v júli dve výročia: 6. júla si pripomíname 137. výročie smrti matky Terézie Evy Potockej, zakladateľky našej rehole a 16. júla si pripomíname 152. výročie smrti spoluzakladateľky našej rehole matky Terézie Rondeau z Francúzska. Stále aktuálne sú ich životné mottá: Či je to malá vec zachrániť jednu dušu?, pýtala sa vždy naša matka zakladateľka. A matka spoluzakladateľka dodávala: Zvelebujem všetky Božie vlastnosti. Skláňam sa pred jeho veľkosťou, mocou, spravodlivosťou. Milosrdenstvo ma však uchvacuje zo všetkých Božích vlastností najviac...03.07.2018

Po prázdninách vám ponúkame ešte dva turnusy duchovných cvičení v Charitnom domove v Dolnom Smokovci vo Vysokých Tatrách:

I. turnus od 28. - 30. septembra - vedie vdp. Ivan Hupka a sr. M. Benediktína Fečová KMBM.

II. turnus od 30. novembra do 2. decembra - vedie vdp. Jozef Poliak a sr. M. Clareta Fečová KMBM.

 

Bližšie k termínom uvedieme aj témy duchovných cvičení a možnosť prihlasovania.

 
03.07.2018

Kontemplatívny kláštor našej kongregácie v Šviniciach Warckých od mája prijíma kandidátky, ktoré v sebe cítia povolanie k životu za klauzúrou zasvätenému vyprosovaniu milosrdenstva pre celý svet. Kláštor vznikol v roku 2008 a je zatiaľ jediným kláštorom tohto druhu v našej reholi.

Kontakt v poľštine alebo angličtine: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

 

01.07.2018

Drahí bratia a sestry, dobrý deň!

Evanjelium nedele (porov. Mk 5,21-43) opisuje dva zázraky, ktoré urobil Ježiš, pričom ich vyobrazuje ako určitý druh víťazného pochodu za život. Najprv evanjelista rozpráva o istom Jairovi, jednom z predstavených synagógy, ako prichádza k Ježišovi a prosí ho, aby išiel do jeho domu, lebo jeho dvanásťročná dcérka umiera. Ježiš súhlasí a ide spolu s ním; avšak, ešte počas cesty ich dostihne správa, že dievča umrelo. Môžeme si predstaviť, ako na to asi zareagoval jej otec. Ježiš mu ale hovorí: „Neboj sa, len ver!“ (v. 36). Keď prišli do Jairovho domu, Ježiš nechal odísť von trúchliaci ľud – boli tam totiž i takzvané ženy-plačky, ktoré nahlas nariekali – a vstúpil do izby dievčaťa iba s jeho rodičmi a tromi svojimi učeníkmi. Potom povedal dievčaťu: „Dievča, hovorím ti, vstaň!“ (v. 41). Nato dievča hneď vstalo, akoby sa len bolo zobudilo z hlbokého spánku (porov. v. 42).


Čítať ďalej...

01.07.2018

Po prvýkrát v histórii našej rehole bude 5 sestier (štyri Poľky a jedna Bieloruska) skladať svoje doživotné sľuby čistoty, chudoby a poslušnosti v Sanktuáriu Božieho milosrdenstva a sv. Faustíny vo Varšave. Sľuby zložia v nedeľu 15. júla počas slávnostnej sv. omše o 11.00 hod. do rúk generálnej predstavenej m. Petry Kowalczyk.Späť na začiatok