Vyhľadávanie

Vaše milodary

Ďakujeme Vám za milodary, ktorými nás môžete podporiť a prispieť k rozvoju a šíreniu úcty k Božiemu Milosrdenstvu.

  • Kláštor v Nižnom Hrušove,
    č. účtu - IBAN: SK79 0200 0000 0034 8723 1751
  • Kláštor v Košiciach,
    č. účtu - IBAN: SK31 0200 0000 0034 3630 9555

Za darcov sa denne modlíme
v hodine milosrdenstva.
Pán Boh zaplať!Aktuality všeobecné

15.04.2020

Utorok vo Veľkom týždni. Počas svätej omše som videla na kríži pribitého Pána Ježiša vo veľkých mukách. Z jeho Srdca vychádzal tichý ston. Po chvíli povedal:  Žíznim, žíznim po spáse duší, pomôž mi, dcéra moja, zachraňovať duše. Spoj svoje utrpenie s mojím umučením a obetuj ho nebeskému Otcovi za hriešnikov... Keď vidím, že ťažkosti sú nad moje sily, nemyslím na to a nerozoberám to, ani sa nezamýšľam nad tým, ale utiekam sa ako dieťa k Ježišovmu Srdcu a hovorím mu len jedno: „Ty všetko môžeš.” A mlčím, lebo viem, že Ježiš sám vstúpi do tejto záležitosti. Namiesto toho, aby som sa trápila, využívam tento čas na prejavy lásky k nemu (Den. 1032-1033). 

Ťažkosti sú teraz aj nad naše sily. Trápime sa, rozmýšľame, rozoberáme a pýtame sa prečo... Prečo to Boh dopustil? A Boh očakáva skôr otázku ako? Ako prežiť tento čas s ním? Ako prejaviť lásku najbližším? Ako dať tomu všetkému hlbší zmysel?

Chráň nás, Pane, od vírusu nezáujmu, straty zmyslu, lenivosti, pohodlnosti a nezodpovednosti.


 

14.04.2020

8. † Dnes cítim vo svojej duši priepasť úbohosti. Túžim sa priblížiť k svätému prijímaniu ako k prameňu milosrdenstva a ponoriť sa celá do tohto oceánu lásky. Keď som prijala Ježiša, utonula som v ňom ako v priepasti nepreniknuteľného milosrdenstva, a čím väčšmi som cítila svoju úbohosť, tým viac silnela moja dôvera k nemu. V tomto ponížení som zotrvala celý deň (Den. 1817).

 

13.04.2020

Pondelok vo Veľkom týždni. Prosila som Pána, aby mi dovolil mať účasť na jeho bolestnom umučení, aby som dušou i telom pocítila jeho bolestné umučenie v takej miere, v akej je to pre stvorenie možné, aby som mohla pocítiť celú jeho horkosť, nakoľko je to možné. Pán mi povedal, že mi udelí túto zvláštnu milosť vo štvrtok po svätom prijímaní (Den. 1034).

Ježiš je nespravodlivo odsúdený na samotu, utrpenie a smrť. Koronavírus nás odsúdil na to isté: izoláciu, osamelosť, bolesť. Sila vírusu nám pripomína našu krehkosť...

Takto máme aj my účasť na Ježišovom bolestnom umučení. Neváhajme mu preto obetovať každé nepohodlie, únavu, ponorkovú chorobu, ustarostenosť, osamelosť, strach...

 

12.04.2020

Vo Veľkom týždni máme jedinečnú možnosť odpovedať na ponad miliónový útok koronavírusu našou ponad miliónovou modlitbou korunky Božieho milosrdenstva. Veď ak Pán je za nás, tak kto proti nám?

V týchto výnimočných dňoch sa budeme modliť za tieto štáty:

Pondelok - IRÁN

Utorok - TURECKO

Streda - ŠVAJČIARSKO

Štvrtok - BELGICKO

Piatok - HOLANDSKO

Sobota - KANADA

Nedeľa - RAKÚSKO11.04.2020

Aj naša kongregácia sa pripojila k telefonickej službe ucha, ktorú rehoľníčky na Slovensku pripravili pre seniorov, ktorí sa v tomto čase pandémie cítia osamelo. V spolupráci so spoločnosťou Telekom budeme na bezplatnej linke 0800 188 610 k dispozícii od pondelka do piatka v čase od 9:00 do 18:00 hod. v službe počúvania a povzbudenia.

 

11.04.2020

7. † Dnes túžim čo najužšie sa zjednotiť s Ježišom vo svätom prijímaní skrze lásku. Tak vrúcne túžim po Bohu, že mám pocit, že sa nedočkám chvíle, v ktorej mi kňaz podá sväté prijímanie. Moja duša takmer omdlieva od túžby po Bohu. Keď som ho prijala do srdca, roztrhol sa závoj viery. Uvidela som Ježiša, ktorý mi povedal: – Dcéra moja, tvoja láska je mi náhradou za ľahostajnosť mnohých duší. Po týchto slovách som zostala sama, ale celý deň som vynahradzovala Pánovi za ľahostajnosť duší (Den. 1815 a 1816).


10.04.2020

Zmiluj sa, Pane, nado mnou, veď k tebe volám deň čo deň. Obveseľ, Pane, svojho sluhu, veď k tebe dvíham svoju dušu. Lebo ty, Pane, si dobrý a láskavý a veľmi milostivý voči všetkým, čo ťa vzývajú.  Pane, počuj moju modlitbu, všimni si hlas mojej úpenlivej prosby. V deň svojho súženia volám k tebe, lebo ty ma vyslyšíš. Niet podobného tebe medzi bohmi, Pane, a nič sa nevyrovná tvojim dielam. Všetky národy, ktoré si stvoril, prídu k tebe a budú sa ti klaňať, Pane, a tvoje meno oslavovať. Lebo si veľký a robíš zázraky, iba ty si Boh. Ukáž mi, Pane, svoju cestu a budem kráčať v tvojej pravde. Daj, aby moje srdce bolo prosté a malo bázeň pred tvojím menom. Celým srdcom ťa chcem chváliť, Pane, Bože môj, a tvoje meno oslavovať naveky; veď si bol ku mne veľmi milostivý a vytrhol si ma z najhlbšej priepasti (Ž 86 3-13).


Z Denníčka sv. sestry Faustíny: 

Nemôžem milovať dušu, ktorú poškvrňuje hriech, ale keď ľutuje, moja štedrosť voči nej je bezhraničná.

Duše, ktoré mi bezhranične dôverujú, sú pre mňa veľkou radosťou, lebo do takých duší prelievam všetky poklady svojich milostí. Teším sa, že žiadajú veľa, lebo mojou túžbou je dávať veľa, a to veľmi veľa.

 

09.04.2020

Posledná pôstna nedeľa, tzv. Kvetná nedeľa alebo Nedeľa utrpenia Pána, je prvým dňom Veľkého týždňa. Kvetná nedeľa nám pripomína rozhodnutie židovskej rady o Ježišovej smrti a veriaci si počas nej pripomínajú triumfálny vstup Ježiša Krista do Jeruzalema. V závere tohto netypického Pôstneho obdobia, ktoré je v istom zmysle časom duchovnej reflexie pre celý svet, Vám na našej webstránke ponúkame možnosť prežiť Veľký týždeň spolu s Apoštolkou Božieho milosrdenstva - sv. sestrou Faustínou.


07.04.2020

Ďakujme vám všetkým, ktorí ste sa zapojili do nášho spoločného duchovného boja K verzus K - modlitba korunky verzus koronavírus. Prinášame vám rozpis krajín podľa počtu nakazených, za ktoré sa budeme modliť v nasledujúcich dňoch:


UTOROK - Taliansko
STREDA - Čína
ŠTVRTOK - Španielsko
PIATOK - Nemecko
SOBOTA - Francúzsko
NEDEĽA - Veľká Británia
 
07.04.2020

6. † Dnes je moja príprava krátka. Mocná a živá viera takmer pretrháva závoj lásky. Božia prítomnosť preniká moje srdce ako lúč slnka krištáľ. Vo chvíli, keď prijmem Boha, celá moja bytosť je pohrúžená doňho. Zmocňuje sa ma úžas a obdiv, keď vidím veľkú Božiu velebnosť. Ponížene prichádza k tej, ktorá je samou úbohosťou. Z mojej duše vytryskuje vďačnosť za všetky milosti, ktoré mi udeľuje, zvlášť za milosť povolania do svätej služby jemu samému (Den. 1814).

 


Späť na začiatok