Vyhľadávanie

Vaše milodary

Ďakujeme Vám za milodary, ktorými nás môžete podporiť a prispieť k rozvoju a šíreniu úcty k Božiemu Milosrdenstvu.

  • Kláštor v Nižnom Hrušove,
    č. účtu - IBAN: SK79 0200 0000 0034 8723 1751
  • Kláštor v Košiciach,
    č. účtu - IBAN: SK31 0200 0000 0034 3630 9555

Za darcov sa denne modlíme
v hodine milosrdenstva.
Pán Boh zaplať!Aktuality všeobecné

13.01.2018

Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov prebieha od 18. - 25. januára. Tohtoročná téma znie: Tvoja pravica, Hospodin, silou preslávená (Exodus 15, 6) 

Tradičný termín konania Týždňa modlitieb za jednotu kresťanov je na severnej pologuli od 18. do 25. januára. Tieto dni navrhol v roku 1908 Paul Wattson tak, aby modlitby prebiehali v dňoch medzi sviatkami sv. Petra (Katedra) a sv. Pavla (Obrátenie), čo im dodalo symbolický význam.

 

12.01.2018

V minulom roku na adresu Sanktuária Božieho milosrdenstva v Krakove prišlo 430 000 prosieb o modlitbu, zvlášť v hodine milosrdenstva o 15.00 hod. Svoju vďačnosť za vyprosené milosti doručilo 44 000 prosiacich. Na webstránku faustyna.pl internauti napísali 820 svedectiev o milujúcej prítomnosti Boha v ich živote a jeho pôsobeniu - neraz hraničiacemu so zázrakom.

Duše, ktoré mi bezhranične dôverujú, sú pre mňa veľkou radosťou, lebo do takých duší prelievam všetky poklady svojich milostí. Teším sa, že žiadajú veľa, lebo mojou túžbou je dávať veľa, a to veľmi veľa (Den. 1578).


10.01.2018

Drahí bratia a sestry, dobrý deň!

V slede katechéz o eucharistickom slávení sme videli, že úkon kajúcnosti nám pomáha zbaviť sa našej domýšľavosti a predstúpiť pred Boha takí, akí skutočne sme, vedomí si toho, že sme hriešnikmi, v nádeji na odpustenie. Práve zo stretnutia ľudskej biedy s Božím milosrdenstvom sa rodí vďačnosť vyjadrená v „Glória“, «prastarom a ctihodnom hymne. Ním Cirkev, zhromaždená v Duchu Svätom, oslavuje a vzýva Boha Otca a Baránka» (Všeobecné smernice Rímskeho misála, 53). Úvod tohto hymnu - „Sláva Bohu na výsostiach“ - preberá slová spevu anjelov pri narodení Ježiša v Betleheme, radostné ohlasovanie vzájomného objatia medzi nebom a zemou. Tento spev zapája aj nás, pohrúžených do modlitby: «Sláva Bohu na výsostiach a na zemi pokoj ľuďom dobrej vôle».


Čítať ďalej...

08.01.2018

Naša kongregácia v minulom roku odovzdala 174 relikvií sv. sestry Faustíny Kowalskej. Z toho bolo 165 relikvií z kosti (ex ossibus) a 9 z habitu. Relikvie putovali do 33 krajín sveta, z toho 15 do Európy,  7 na americký kontinet (USA, Brazília, Mexiko, Ekvádor, Argentína, Peru a Čile), 4 do Afriky (JAR, Burkina Faso, Čad a Kamerun) a 14 do Ázie (Filipíny (5), Čína (4), India (2), Izrael, Libanon, Indonézia a Austrália. Po prvýkrát relikvie našej svätice putovali do Srbska, Juhoafrickej republiky a Čadu.

Relikvie sv. Faustíny sa nachádzajú v 120 krajinách sveta, v 5252 kostoloch, sanktuáriách či kaplnkách.

 

07.01.2018

7. marca – 75. výročie požehnania prvého obrazu Milosrdného Ježiša v Sanktuáriu Božieho milosrdenstva v Krakove. Obraz požehnal o. Jozef Andrasz SJ.

18. apríla 25. výročie beatifikácie sestryy Faustíny Kowalskej

5. mája – 14. púť Rádia Lumen do krakovského sanktuária

8. mája – 150 rokov nášho pôsobenia v Krakove

2. júna9. gréckokatolícka metropolitná púť do sanktuária

5. augusta - patronátny sviatok našej kongregácie 

25. augusta10 rokov od otvorenia nášho kontemplatívneho kláštora v Sviniciach Warckých

15. septembra30 rokov prvého kláštora na americkom kontinente v Bostone

5. októbra – 80. výročie smrti sv. sestry Faustíny

21. novembra – 40 rokov nášho prvého zahraničného kláštora v Ríme

 

 

06.01.2018

Všetkých tých, ktorí si chcú prehlbovať svoju úctu k Božiemu milosrdenstvu a bližšie spoznávať duchovnosť sv. sestry Faustíny srdečne pozývame na pravidelné stretnutia združenia Faustínum, ktoré sa v tomto mesiaci konajú v týchto farnostiach:

09. 1.  - Prešov

14. 1. - Humenné - Košických mučeníkov

18. 1. - Nižný Hrušov - Lectio Divina

18. 1. – Detva

21. 1. – Košice – KVP

28. 1. - Sabinov

28. 1. - Bratislava - Petržalka

 

05.01.2018

Všetkým vám, ktorí sa v novom roku chystáte na púť do Sanktuária Božieho milosrdenstva v krakovských Lagievnikoch, ponúkame kontaktné údaje potrebné k rezervácii noľahov a stravovania.

Priamo pri našom kláštore:

Dom sv. sestry Faustíny: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.; 0048 12 351 88 40 alebo 0048 12 351 88 00 klapka 400.

Pri sanktuáriu:

Pastoračný dom: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.; 0048 12 252 33 00.

Pri parkovisku ul. Motarskiego 8:

Dom "Promień": Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.; 0048 12 266 98 00

 

04.01.2018

V novom roku 2018 Vám ponúkame štyri turnusy duchovných cvičení, ktoré sa uskutočnia v Charitnom domove v Dolnom Smokovci vo Vysokých Tatrách:

1. turnus: 04. – 06. máj  (vedie vdp. Milan Supek, sestra KMBM)

2. turnus: 08. – 10. jún   (vedie vdp. Artur Ciepielski, sestra KMBM)

3. turnus: 28. – 30. september  (vedie vdp. Ivan Hupka, sestra KMBM)

4. turnus: 30. november – 02. december  (vedie vdp. Jozef Poliak, sestra KMBM)

Témy jednotlivých turnusov zverejníme neskôr na našej webovej stránke a v Katolíckych novinách.


04.01.2018

Pripravujem sa na príchod Kráľa. Kto som ja a kto ty, Pane, Kráľ slávy – nesmrteľnej slávy. Keby to bol iba kráľ, ale to je Kráľ kráľov, Pán pánov. Pred ním sa trasie všetka moc a vláda. Počujem, ako sa približuje, idem mu naproti a pozývam ho. Môj Kráľ, neprosím o nič, hoci viem, že mi môžeš dať všetko. Prosím ťa len o jedno: zostaň naveky Kráľom môjho srdca, to mi stačí (Den. 1810-1811).

Počas sviatku Zjavenia Pána sa u nás posväcujú domy. Kňaz píše na dvere iniciály slov Christus mansionem benedicat – Kristus nech žehná tento dom. Často sa G+M+B mylne vysvetľujú ako mená troch kráľov: Gašpar, Melichar a Baltazár. Tieto mená však pochádzajú až z 12. storočia, keď ich tak pomenovali na parížskej univerzite.

 

03.01.2018

Drahí bratia a sestry, dobrý deň!

Pokračujúc v katechézach o eucharistickom slávení budeme dnes v kontexte úvodných obradov uvažovať nad úkonom kajúcnosti. Ten vo svojej strohosti napomáha k postoju, s akým sa treba pripraviť na dôstojné slávenie svätých tajomstiev, čiže uznávajúc pred Bohom a bratmi naše hriechy, uznávajúc, že sme hriešnikmi. Kňazova výzva je totiž adresovaná celému modliacemu sa spoločenstvu, pretože všetci sme hriešnikmi. Veď čo môže Pán darovať tomu, kto má už srdce plné seba samého, svojho vlastného úspechu? Nič, lebo namyslený človek, nasýtený svojou domnelou spravodlivosťou, je neschopný prijať odpustenie. Pomyslime na podobenstvo o farizejovi a mýtnikovi, kde sa len ten druhý – len mýtnik – vracia domov ospravedlnený, čiže ako ten, ktorému bolo odpustené (porov. Lk 18,9-14). Ten, kto si je vedomý vlastných bied a  s pokorou sklopí svoje oči, cíti na sebe spočívať milosrdný pohľad Boha. Zo skúsenosti vieme, že jedine ten, kto si vie priznať chyby a prosiť o odpustenie, prijíma pochopenie a odpustenie druhých.


Čítať ďalej...


Späť na začiatok