Vyhľadávanie

Vaše milodary

Ďakujeme Vám za milodary, ktorými nás môžete podporiť a prispieť k rozvoju a šíreniu úcty k Božiemu Milosrdenstvu.

  • Kláštor v Nižnom Hrušove,
    č. účtu - IBAN: SK79 0200 0000 0034 8723 1751
  • Kláštor v Košiciach,
    č. účtu - IBAN: SK31 0200 0000 0034 3630 9555

Za darcov sa denne modlíme
v hodine milosrdenstva.
Pán Boh zaplať!Aktuality všeobecné

17.03.2018

Od 20. - 22. marca bude kláštorná kaplnka v Sanktuáriu Božieho milosrdenstva v Krakove z dôvodu montáže hlavného oltára Matky Božieho milosrdenstva opäť zatvorená. Ako sme vám avizovali, hlavný oltár spolu so svätostánkom a sochami sv. Stanislava Kostku a sv. Márie Magdalény, bol päť mesiacov reštaurovaný a impregnovaný.

 

16.03.2018

Združenie apoštolov Božieho milosrdenstva Faustínum v Detve vás pozýva na pôstnu duchovnú obnovu, ktorá sa bude konať od 22. - 23. marca vo farskom kostole sv. Františka z Assisi. Obnovu bude viesť vdp. prof. František Trstenský a sr. M. Alžbeta Mikušová z košickej komunity.

Podrobný program v prílohe:


Čítať ďalej...

15.03.2018

Drahí bratia a sestry, dobrý deň!

Pokračujeme v katechézach o svätej omši. Pri poslednej večeri, po tom, ako Ježiš vzal chlieb a kalich vína a vzdával vďaky Bohu, vieme, že «lámal chlieb». Tomuto v eucharistickej liturgii svätej omše zodpovedá úkon lámania chleba, ktorému predchádza modlitba, ktorú nás naučil Pán, čiže modlitba „Otčenáš“. Takto sa začínajú obrady prijímania, predlžujúc chválu a prosbu eucharistickej modlitby spoločným vyslovovaním modlitby „Otčenáš“. Nejde tu o akúsi jednu z mnohých kresťanských modlitieb, ale o samotnú modlitbu Božích detí: je to veľká modlitba. Otčenáš nás naučil Ježiš. A skutočne, „Otčenáš“, ktorý nám bol odovzdaný v deň nášho krstu, v nás rozoznieva tie isté city, aké mal Ježiš Kristus.


Čítať ďalej...

13.03.2018

V našom vydavateľstve Misericordia sme pre vás pripravili knihu Ruženec so sv. Faustínou v Skalnom sanktuáriu Božieho milosrdenstva. Kniha bude dostupná počas tradičnej májovej púte do Skalného sanktuária na hore Butkov pri príležitosti požehnania 6-metrovej sochy Matky Božieho milosrdenstva. Jednotlivé rozjímania o tajomstvách sv. ruženca vychádzajú zo Sv. písma a z Denníčka sv. sestry Faustíny. Doplnené sú o nádherné obrazy klasickej európskej maľby. Kniha vychádza vo formáte A6.

 

12.03.2018

Drahí bratia a sestry, dobrý deň!

V dnešnú Štvrtú pôstnu nedeľu, ktorá sa zvykne nazývať Laetare, teda „tešte sa“, nás úvodná antifóna eucharistickej liturgie pozýva k radosti: „Teš sa, Jeruzalem, jasajte a radujte sa, vy, ktorí ste boli v smútku.“ Takto sa začína omša. Aký je dôvod tejto radosti? Je ním veľká láska Boha k ľudstvu, ako nám o tom hovorí aj dnešné evanjelium: „Veď Boh tak miloval svet, že dal svojho jednorodeného Syna, aby nezahynul nik, kto v neho verí, ale aby mal večný život“  (Jn 3,16). Tieto slová, ktoré Ježiš vyslovil v rozhovore s Nikodémom, zhŕňajú tému, ktorá stojí v centre kresťanského ohlasovania: aj keď sa situácia zdá zúfalá, Boh zasahuje a ponúka človeku spásu a radosť. Boh naozaj nestojí bokom, ale vstupuje do dejín ľudstva, „zamiešava sa“ do nášho života, vstupuje doň, aby ho oživoval svojou milosťou a aby ho spasil.


Čítať ďalej...

08.03.2018

Prichádzaj ku mne po odpustenie, lebo ja som vždy pripravený ti odpustiť. Koľko ráz ma o to prosíš, toľko ráz oslavuješ moje milosrdenstvo (Den. 1488).

Pán sa nikdy neunaví v odpúšťaní. Nikdy! Sme to my, čo sme často unavení, keď ho máme prosiť o odpustenie!  (pápež František)

Židia sa s Jahve môžu zmieriť len raz v roku v deň Jom Kippur. Mohamedáni majú len jeden mesiac - Ramadán na zmierenie sa s Alahom. Hinduisti musia putovať do Váránasí, lebo aspoň raz v živote sa túžia okúpať v Gange.  Katolíci majú na zmierenie s Bohom 365 dní v roku... Nemusia ísť na ďalekú púť, nemusia vykonať nejaké vonkajšie obrady.

Pretože najväčšie zázraky Božieho milosrdenstva sa dejú v spovednici…


07.03.2018

Veď ja som od Pána prijal, čo som vám aj odovzdal, že Pán Ježiš v tú noc, keď bol zradený, vzal chlieb, vzdával vďaky, lámal ho a povedal: „Toto je moje telo, ktoré je pre vás; toto robte na moju pamiatku.“ Podobne po večeri vzal kalich a hovoril: „Tento kalich je nová zmluva v mojej krvi. Toto robte, kedykoľvek ho budete piť, na moju pamiatku.“ (1 Kor 11,23-25).

Drahí bratia a sestry, dobrý deň!

Pokračujeme v katechézach o svätej omši a touto katechézou sa pristavíme pri eucharistickej modlitbe. Po ríte prinášania chleba a vína sa začína eucharistická modlitba, ktorá je určujúca pre slávenie svätej omše a tvorí jej ústredný moment, smerujúci k svätému prijímaniu. Zodpovedá tomu, čo sám Ježiš urobil za stolom s apoštolmi pri Poslednej večeri – a my sme to teraz počuli – keď «vzdával vďaky» nad chlebom a potom nad kalichom vína (porov. Mt 26,27; Mk 14,23; Lk 22,17.19; 1 Kor 11,24): jeho vďakyvzdanie sa oživuje pri každej našej eucharistii, pripájajúc nás k jeho obete spásy.


Čítať ďalej...

05.03.2018

Naše sestry v kláštore v Krakove - Lagievnikoch dostali neobyčajný dar - ručne prepísaný celý Denníček sv. sestry Faustíny Kowalskej. Darovalo ho Poľské kaligrafické vydavateľstvo a jeho obsah doslovne prepísala Gražyna Maciejczyková. Unikátny exemplár je viazaný v najkvalitnejšej koži a jeho titul je gravírovaný zlatom.


Čítať ďalej...

04.03.2018

V novom roku 2018 Vám ponúkame štyri turnusy duchovných cvičení, ktoré sa uskutočnia v Charitnom domove v Dolnom Smokovci vo Vysokých Tatrách:

1. turnus: 04. – 06. máj  (vedie vdp. Milan Supek, sestra KMBM)

2. turnus: 08. – 10. jún   (vedie vdp. Artur Ciepielski, sestra KMBM)

3. turnus: 28. – 30. september  (vedie vdp. Ivan Hupka, sestra KMBM)

4. turnus: 30. november – 02. december  (vedie vdp. Jozef Poliak, sestra KMBM)

Témy jednotlivých turnusov zverejníme neskôr na našej webovej stránke a v Katolíckych novinách.


04.03.2018

Všetkým vám, ktorí sa v novom roku chystáte na púť do Sanktuária Božieho milosrdenstva v krakovských Lagievnikoch, ponúkame kontaktné údaje potrebné k rezervácii noľahov a stravovania.

Priamo pri našom kláštore:

Dom sv. sestry Faustíny: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.; 0048 12 351 88 40 alebo 0048 12 351 88 00 klapka 400.

Pri sanktuáriu:

Pastoračný dom: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.; 0048 12 252 33 00.

Pri parkovisku ul. Motarskiego 8:

Dom "Promień": Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.; 0048 12 266 98 00

 


Späť na začiatok