Vyhľadávanie

Vaše milodary

Ďakujeme Vám za milodary, ktorými nás môžete podporiť a prispieť k rozvoju a šíreniu úcty k Božiemu Milosrdenstvu.

  • Kláštor v Nižnom Hrušove,
    č. účtu - IBAN: SK79 0200 0000 0034 8723 1751
  • Kláštor v Košiciach,
    č. účtu - IBAN: SK31 0200 0000 0034 3630 9555

Za darcov sa denne modlíme
v hodine milosrdenstva.
Pán Boh zaplať!Aktuality všeobecné

22.01.2020

V sobotu 1. februára sa sestry z obidvoch našich slovenských komunít zúčastnia Dňa zasväteného života v Košiciach s arcibiskupom Bernardom Boberom, ktorý o 9.30 hod. bude celebrovať svätú omšu v dominikánskom kostole Nanebovzatia Panny Márie. Po nej o 11.00 hod. si vypočujeme prednášku pomocného košického biskupa Mareka Forgáča. Neskôr bude nasledovať diskusia a svedectvá rehoľníkov, po ktorých sa už neformálne stretneme s ostatnými rehoľníkmi pri spoločnom obede.

 

20.01.2020

Srdečne pozývame všetkých ctiteľov Božieho milosrdenstva, zvlášť členov a dobrovoľníkov združenia Faustínum, na prvé novoročné duchovné cvičenia, ktoré sa uskutočnia od 14. do 16. februára na Velehrade v Čechách. Exercície na tému: V každej duši konám dielo milosrdenstva, vedie vdp. Milan Supek a sr. M. Clareta Fečová KMBM. 

Prihlasovanie:

Čítať ďalej...

15.01.2020

Tradičný termín konania Týždňa modlitieb za jednotu kresťanov je na severnej pologuli od 18. do 25. januára.

Tohtoročná téma týždňa znie "Preukázali nám neobyčajnú láskavosť" (Skutky apoštolov 28, 2).Tohtoročná téma znie: Preukázali nám neobyčajnú láskavosť (Sk 28, 2). Materiály na Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov v roku 2020 pripravili kresťanské cirkvi na Malte a Gozo (združenie Christians Together in Malta). Text zo Skutkov apoštolov, ktorý bol zvolený na tohtoročný Týždeň modlitieb, je biblickým čítaním, ktoré používajú kresťania na Malte v tento sviatok.

Tohtoročná téma týždňa znie "Preukázali nám neobyčajnú láskavosť" (Skutky apoštolov 28, 2).Tohtoročná téma týždňa znie "Preukázali nám neobyčajnú láskavosť" (Skutky apoštolov 28, 2). 

14.01.2020

V minulom roku prišlo do Sanktuária Božieho milosrdenstva v krakovských Lagievnikoch 739 600 prosieb o modlitbu (skoro o 200 000 viac ako v roku 2018), ktoré sestry prednášajú zvlášť počas modlitby v hodine milosrdenstva o 15.00 hod. Okrem toho sme dostali aj 73 600 poďakovaní za udelené milosti a vyslyšané prosby. Na adresu sanktuária prišlo 500 svedectiev o zázračnom Božom pôsobení.

Čím väčšmi duša dôveruje, tým viac dostane. Duše, ktoré mi bezhranične dôverujú, sú pre mňa veľkou radosťou, lebo do takých duší prelievam všetky poklady svojich milostí. Teším sa, že žiadajú veľa, lebo mojou túžbou je dávať veľa, a to veľmi veľa (Den. 1578).

 

07.01.2020

V novom roku 2020 bude naša kongregácia sláviť tieto výročia:


30. apríla - 20. výročie kanonizácie sestry Faustíny Kowalskej

1. augusta - 95 rokov od vstupu sr. Faustíny do našej rehole

25. a 27. augusta - 115. výročie narodenia a krstu sr. Faustíny

13. - 14. septembra - pred 85 rokmi Ježiš nadiktoval korunku Božieho milosrdenstva

15. septembra - 15 rokov nášho pôsobenia v kláštore v Nižnom Hrušove


04.01.2020

Všetkých členov a dobrovoľníkov Združenia apoštolov Božieho milosrdenstva Faustínum, ako aj nových záujemcov, srdečne pozývame na novoročné formačné stretnutia. Už tradične si počas stretnutia budete môcť vylosovať svojho patróna na tento nový rok.


7. januára - Prešov - vedie vdp. Jozef Heske a sr. M. Ludmila


12. januára - Humenné - vedie vdp. Jozef Kozák a sr. M. Pavla

12. januára - Koprivnica - vedie vdp. Milan Supek a sr. M. Benediktína

16. januára - Detva - vedie vdp. Artur Ciepielski a sr. M. Alžbeta

19. januára - Košice-KVP - vedie vdp. Jozef Kacvinský a sr. M. Antoniana

23. januára - Nižný Hrušov - vedie vdp. Tomáš Muszka a sestry

26. januára - Bratislava-Petržalka - vedie vdp. Milan Puškar, sr. M. Alžbeta a sr. M. Antoniana

26. januára - Sabinov - vedie vdp. Imrich Lukáš a sr. M. Benediktína
 
02.01.2020

V novom roku 2020 sme pre všetkých ctiteľov Božieho milosrdenstva pripravili 5 turnusov duchovných cvičení: 

1. turnus: 14. – 16. február - Velehrad, Čechy (vdp. Milan Supek a sr. M. Clareta Fečová)

2. turnus: 13. – 15. marec Krakov, Poľsko (vdp. Michal Mucha a sr. M. Benediktína Fečová)

3. turnus: 26. – 28. jún - Dolný Smokovec, Slovensko (vdp. Peter Sýkora a sr. M. Antoniana Štullerová)

4. turnus: 23. – 25. október - Krakov, Poľsko (o. Artur Ciepielski a sestra KMBM)

5. turnus: 04. – 06. december - Dolný Smokovec, Slovensko (vdp. Peter Sekereš a sestra KMBM)

 

01.01.2020

Dcéra moja, – hovoril  Ježiš sv. sestre Faustíne – usilovne zapisuj každú vetu, ktorú ti hovorím o svojom milosrdenstve, lebo je to pre dobro veľkého množstva duší (Den. 1142). Takto vzniklo výnimočné dielo, ktoré sa na celom svete teší veľkej popularite.

Do rúk čitateľov odovzdávame piate opravené vydanie tohto výnimočného diela, s novým prekladom poézie našej svätice.

V exkluzívnom obale so stužkou slúžiacou ako záložka, za nezmenenú cenu!

Objednávky: 
 

01.01.2020

Odkedy rôzne národy datujú svoj letopočet? My ho počítame od Kristovho narodenia a terajší rok označujeme číslom 2020, ako počtom rokov uplynulých od narodenia Krista. Židia rátajú svoj letopočet údajne od stvorenia sveta a majú teraz rok 5780. Mohamedáni začali počítať svoj letopočet odo dňa, keď ich prorok Mohammed utiekol z arabského mesta Mekky do mesta Meddiny, čo sa stalo roku 622, po Kristovom narodení. Preto počítajú teraz rok 1397. Číňania počítajú svoj terajší letopočet od začiatku vlády svojho panovníka Nin - 0, ktorý nastúpil na trón roku 660 pred Kristom. A tak majú teraz už rok 2679.

 

Vitaj, nový rok! Už vopred ti ďakujem, ó, Pane, za všetko, čo mi zošle tvoja dobrotivosť. Ďakujem ti za všetky útechy a milosti, ktoré nedokážem ani spočítať. Splývajú na mňa každý deň ako ranná rosa, tíško, nebadane, nevšimne si ich žiadne oko zvedavých stvorení, vieš o nich len ty a ja, Pane. Za to všetko ti už dnes vzdávam vďaku. Učiteľ môj, hľa, odovzdávam ti celkom kormidlo svojej duše, veď ju sám podľa svojho božského zaľúbenia. Zatváram sa do tvojho ľútostivého Srdca, ktoré je morom nepreniknuteľného milosrdenstva (Den. 1449-1450).

 

31.12.2019

V posledných dňoch roka vám chceme zo srdca poďakovať za vašu pomoc, ktorú ste nám v tomto roku preukázali modlitbou, obetou utrpenia na náš úmysel alebo milodarom. Nech vám nebeský Otec, bohatý na milosrdenstvo, hojne odmení vašu štedrosť.Späť na začiatok