Vyhľadávanie

Vaše milodary

Ďakujeme Vám za milodary, ktorými nás môžete podporiť a prispieť k rozvoju a šíreniu úcty k Božiemu Milosrdenstvu.

  • Kláštor v Nižnom Hrušove,
    č. účtu - IBAN: SK79 0200 0000 0034 8723 1751
  • Kláštor v Košiciach,
    č. účtu - IBAN: SK31 0200 0000 0034 3630 9555

Za darcov sa denne modlíme
v hodine milosrdenstva.
Pán Boh zaplať!Aktuality všeobecné

19.03.2019

Naše sestry z Nižného Hrušova pozývajú mladých na pôstnu duchovnú obnovu do svojho kláštora od 29. do 31. marca na tému: Dozrievanie pre misijnú podobu viery. Víkendovku vedie vdp. Ondrej Šmirdiak a sestričky z hrušovskej komunity. Prineste si so sebou Sv. písmo, prezuvky a spacák. Začiatok je v piatok o 17.00 hod. a záver v nedeľu po obede.

Prihlasovanie:

18.03.2019

Jedna hodina rozjímania o mojom bolestnom umučení má väčšiu zásluhu ako celý rok bičovania sa až do krvi. Rozjímanie o mojich bolestných ranách je pre teba veľmi užitočné a mne spôsobuje veľkú radosť. Prekvapuje ma, že ešte si sa celkom nezriekla svojej vôle, ale nesmierne sa teším, že k tejto zmene dôjde na duchovných cvičeniach  (Den. 369). Ježišu môj, moja jediná nádej, ďakujem ti za tú knihu, ktorú si otvoril pred očami mojej duše. Tou knihou je tvoje umučenie, podstúpené z lásky ku mne. Z tejto knihy som sa naučila, ako milovať Boha a duše. Táto kniha obsahuje nevyčerpateľné poklady pre každého (Den. 304). Často rozjímaj o mojom utrpení, ktoré som pre teba znášal, a nič sa ti nebude zdať veľkým z toho, čo ty vytrpíš pre mňa. Najviac sa mi páčiš, keď rozjímaš o mojom bolestnom umučení. Spájaj svoje malé utrpenia s mojím bolestným umučením, aby mali nekonečnú hodnotu pred mojou velebou (Den. 1512).


14.03.2019

Formačná skupina združenia Faustínum z Prešova organizuje Púť so sv. sestrou Faustínou na Horu Butkov, Staré Hory a Hriňovú v dňoch od 30. apríla do 1. mája. Púť je spojená s duchovnou obnovou, ktorú bude viesť vdp. Jozef Heske a naše sestry z hrušovskej komunity.

Prihlásiť sa môžete do 14. apríla.

13.03.2019

 Srdečne pozývame všetkých ctiteľov Božieho milosrdenstva, zvlášť členov a dobrovoľníkov zo združenia Faustínum, na trojdňové duchovné cvičenia do Sanktuária Božieho milosrdenstva v Krakove od 29. - 31. marca. Exercície na tému: Modlitba, pôst, almužna v praxi  vedie vdp. Artur Ciepielski a sr. M. Clareta Fečová KMBM. Začiatok je o 15.00 hod. a záver v nedeľu po obede. Prihlasovanie uzatvárame 15. marca.


Čítať ďalej...

12.03.2019

Poďte na osamelé miesto a odpočiňte si trošku! (porov. Mk 6,31).

Srdečne pozývame všetky ženy a dievčatá na osamelé miesto do areálu Baziliky Zosnutia presvätej Bohorodičky v Ľutine (okres Sabinov) odpočinúť si od 22. do 24. marca. Na spoločne strávený čas s Pánom sa tešia o. Jozef Novický a sr. M. Benediktína Fečová KMBM.

Vzhľadom na obmedzenú kapacitu miest o Vašom prijatí rozhodne skoré prihlásenie.

Prihlásiť sa môžete do 18. marca.

12.03.2019

Prichádzaj ku mne po odpustenie, lebo ja som vždy pripravený ti odpustiť. Koľko ráz ma o to prosíš, toľko ráz oslavuješ moje milosrdenstvo (Den. 1488).

Pán sa nikdy neunaví v odpúšťaní. Nikdy! Sme to my, čo sme často unavení, keď ho máme prosiť o odpustenie!  (pápež František)

Židia sa s Jahve môžu zmieriť len raz v roku v deň Jom Kippur. Mohamedáni majú len jeden mesiac - Ramadán na zmierenie sa s Alahom. Hinduisti musia putovať do Váránasí, lebo aspoň raz v živote sa túžia okúpať v Gange.  Katolíci majú na zmierenie s Bohom 365 dní v roku... Nemusia ísť na ďalekú púť, nemusia vykonať nejaké vonkajšie obrady.

Pretože najväčšie zázraky Božieho milosrdenstva sa dejú v spovednici…


11.03.2019

Jedného dňa som uvidela dve cesty: jedna bola široká, vysypaná pieskom a kvetmi, plná radosti a hudby a rôznych potešení. Ľudia išli touto cestou, tancovali a zabávali sa – a keď prišli na koniec, ani si nevšimli, že už je koniec. Na konci cesty bola strašná priepasť, čiže pekelná priepasť. Duše slepo padali do priepasti, ako išli, tak do nej padali. Bolo ich tak veľa, že ich nebolo možné spočítať. Videla som aj druhú cestu, či skôr cestičku, lebo bola úzka, pokrytá tŕním a kameňmi. Ľudia, ktorí po nej šli, mali v očiach slzy a ich údelom boli rôzne bolesti. Niektorí padali na kamene, ale hneď vstávali a išli ďalej. Na konci cesty bola nádherná záhrada, plná šťastia všetkého druhu, a všetky tieto duše tam vchádzali. Hneď v prvom okamihu zabúdali na svoje utrpenia (Den. 153).

 

Ktorou cestou idem? Aký je cieľ môjho života?


10.03.2019

Za všetkých členov a dobrovoľníkov Združenia apoštolov Božieho milosrdenstva Faustínum budú aj v novom roku slúžené sväté omše v diecéznej Svätyni Božieho milosrdenstva v Košiciach na sídlisku KVP. Každú tretiu nedeľu v mesiaci. Najbližšie 21. apríla.


10.03.2019

V piatok 15. marca sa uskutoční formačné stretnutie členov a dobroľníkov združenia Faustínum v Dobroči na strednom Slovensku. Formáciu tam vedie vdp. farár Štefan Šeliga. Stretnutia sa tentokrát zúčastní aj sr. M. Clareta Fečová KMBM, zodpovedná za združenie Faustínum na Slovensku.

 

06.03.2019

Postiť sa znamená učiť sa meniť náš postoj k iným a k stvoreniu: od pokušenia „pohltiť“ všetko, aby sme nasýtili svoju pažravosť, až po schopnosť trpieť pre lásku, ktorá môže naplniť naše prázdne srdce. Modliť sa, aby sme sa dokázali vzdať modloslužby a sebestačnosti nášho „ja“, aby sme priznali, že potrebujeme Pána a jeho milosrdenstvo. Dávať almužnu, aby sme dokázali zanechať pochabú snahu žiť iba pre seba a zhŕňať všetko pre seba samých v ilúzii, že si vieme zaistiť budúcnosť, ktorá nám nepatrí. Potom nájdeme znovu radosť z plánu, ktorý Boh vložil do stvorenia i do nášho srdca: milovať jeho, našich bratov a sestry i celý svet, a nájsť v tejto láske skutočné šťastie (pápež František).

Zriekni sa pesimizmu – buď optimistom;

Zriekni sa nenávisti – odplácaj sa dobrým za zlé;

Zriekni sa negativizmu – mysli pozitívne;

Zriekni sa znechutenia – dôveruj;

Zriekni sa smútku – teš sa krásou, ktorá ťa obklopuje;

Vzdaj sa ohovárania – stráž svoj jazyk;

Vzdaj sa hnevu – buď trpezlivý;

Vzdaj sa tvrdohlavosti – odpúšťaj;

Vzdaj sa šomrania - buď vďačný za všetko;

Vzdaj sa posudzovania – buď dobroprajný;

A nikdy sa nevzdávaj!

 


Späť na začiatok