Vyhľadávanie

Vaše milodary

Ďakujeme Vám za milodary, ktorými nás môžete podporiť a prispieť k rozvoju a šíreniu úcty k Božiemu Milosrdenstvu.

  • Kláštor v Nižnom Hrušove,
    č. účtu - IBAN: SK79 0200 0000 0034 8723 1751
  • Kláštor v Košiciach,
    č. účtu - IBAN: SK31 0200 0000 0034 3630 9555

Za darcov sa denne modlíme
v hodine milosrdenstva.
Pán Boh zaplať!Aktuality všeobecné

21.09.2017

Drahí bratia a sestry, dobrý deň!

Evanjeliová stať z nedele (porov. Mt 18,21-35) nám ponúka učenie o odpustení, ktoré nepopiera utrpenú krivdu, ale uznáva, že ľudská bytosť, stvorená na Boží obraz, znamená vždy viac než zlo, ktorého sa dopúšťa. Svätý Peter sa pýta Ježiša: „Pane, koľko ráz mám odpustiť svojmu bratovi, keď sa proti mne prehreší? Azda sedem ráz?“ (v. 21). Petrovi sa javí odpustiť sedemkrát tomu istému človeku ako maximum; a možno pre nás je priveľa už aj to, keď odpustíme dvakrát. Ježiš ale odpovedá: „Hovorím ti: Nie sedem ráz, ale sedemdesiatsedem ráz“ (v. 22), presnejšie povedané: musíš odpúšťať vždy. Potvrdzuje to vyrozprávaným podobenstvom o milosrdnom kráľovi a nemilosrdnom sluhovi, čím ukazuje na vnútorný rozpor u človeka, ktorému sa dostalo odpustenia, no on sám neskôr odpustiť odmieta.


Čítať ďalej...

20.09.2017

V sobotu 30. septembra uplynie presne 100 rokov od nášho príchodu a pôsobenia v poľskom meste Radom na ul. Strugej. Sestry tam najprv viedli Dom milosrdenstva pre dievčatá a ženy, ktoré chceli zmeniť svoj život, neskôr pomáhali počas druhej svetovej vojny vojakom a zajatcom v koncentračných táboroch. Po nástupe komunizmu museli zavrieť ústav a venovali sa deťom v materskej škôlke. V roku 1974 sestry venovali časť svojej záhrady novovznikajúcej farnosti s kostolom zasväteným Matke Božieho Milosrdenstva. V Jubilejnom roku 2000 otvorili tzv. Okno života, v ktorom môžu matky anonymne nechať svoje nechcené novonarodené dieťa.

 

19.09.2017

Každú štvrtú nedeľu v mesiaci sa opäť budú konať pravidelné formačné stretnutia ctiteľov a apoštolov Božieho milosrdenstva (uvítame aj nových záujemcov) vo farskom kostole sv. Jána Krstiteľa v Sabinove. Stretnutia sa začínajú modlitbou v hodine milosrdenstva o 15.00 hod. a pokračujú na fare prednáškami, zdieľaním a agapé. Stretnutia vedie vdp. kaplán Miroslav Liška. Najbližšie stretnutie sa uskutoční 24. septembra.                                

 

17.09.2017

V Kostole Kráľovnej pokoja vo farnosti Košice – juh si počas svätej omše na tretí štvrtok v mesiaci zvlášť ctíme Božie milosrdenstvo a modlíme sa na úmysly prosiacich nás o modlitbu a za našich dobrodincov a ich rodiny. Srdečne vás pozývame k spoločnej modlitbe korunky Božieho milosrdenstva po sv. omši a k ucteniu ostatkov sv. sestry Faustíny. Najbližšie 21. septembra o 18.00 hod.

 

15.09.2017

V novom školskom roku pokračujeme aj v pravidelných mesačných formačných stretnutiach združenia Faustínum. V stredu 20. septembra sa uskutoční stretnutie formačnej skupiny zo Žiaru nad Hronom a vo štvrtok 21. septembra má stretnutie formačná skupina z Detvy. Obe stretnutia sa začínajú spoločnou modlitbou v hodine milosrdenstva. Formáciu vedú sestry z košickej komunity.

 

14.09.2017

Panna Mária a tajomstvo Eucharistie - tak znie téma trojdňových duchovných cvičení, ktoré sa uskutočnia v Charitnom domove v Dolnom Smokovci od 20. - 22. októbra. Exercície vedie don Marián Maťaťa SDB a sr. M. Clareta Fečová KMBM. Srdečne vás pozývame!

Vzhľadom na obmedzenú kapacitu miest o vašom prijatí rozhodne skoré prihlásenie!

Prihlasovanie:


Čítať ďalej...

12.09.2017

Všetkých, ktorí túžia hlbšie poznávať tajomstvo Božieho milosrdenstva prostredníctvom súvislej duchovnej formácie, pozývame na pravidelné formačné stretnutia združenia Faustínum vždy 3. nedeľu mesiaca do diecéznej svätyne Božieho milosrdenstva na sídlisku KVP v Košiciach. Druhé stretnutie sa uskutoční 15. októbra o 15.00 hod. Stretnutia pre vás pripravujú a vedú vdp. Ján Kocurko a sr. M. Benediktína Fečová KMBM.

Tešíme sa na vás!

 

10.09.2017

Už štyri roky môžu veriaci z farnosti Kráľovnej pokoja na košickom juhu vkladať svoje modlitebné úmysly do schránky vo farskom. Na tieto úmysly sa denne modlíme počas hodiny milosrdenstva o 15.00 hod. Všetky prosby sú tiež predkladané počas sv. omše k Božiemu milosrdenstvu každý tretí štvrtok v mesiaci o 18.00 hod. Po sv. omši, ktorú celebruje vdp. farár Miroslav Gira, sa už tradične modlíme aj korunku Božieho milosrdenstva.

 

08.09.2017

V sobotu 16. septembra sa koná jesenná slávnosť v Skalnom sanktuáriu Božieho milosrdenstva na hore Butkov. Program sa začne krížovou cestou o 13.10 hod.  a pokračuje modlitbou v hodine milosrdenstva a korunkou Božieho milosrdenstva, ktorú vedú naše sestry zo Slovenska aj z Krakova. Po nej o 15.30 slávnosť vyvrcholí sv. omšou, ktorú bude celebrovať vdp. Marek Hriadel, generálny vikár žilinskej diecézy. Hudobný doprovod bude patriť skupine The Gospel family z Novej Dubnice. Každý účastník tejto slávnosti dostane ako darček nové vydanie Krížovej cesty so sv. sestrou Faustínou.

 

06.09.2017

V sobotu 16. septembra pripravujeme otvorenie 39. kláštora našej kongregácie. Bude to 22. kláštor v Poľsku, konkrétne v Lodži na ul. Krošnienskej 9. V tomto dome v roku 1922 totiž prebývala Helena Kowalská - sestra Faustína u svojho uja Michala Rapackého. Dodnes je na budove pamätná tabuľa. Dom nám ako relikviu daroval primátor mesta. Pri dome bude multimediálne múzeum o našej svätici a priestory pre hostí.

 


Späť na začiatok