Vyhľadávanie

Vaše milodary

Ďakujeme Vám za milodary, ktorými nás môžete podporiť a prispieť k rozvoju a šíreniu úcty k Božiemu Milosrdenstvu.

  • Kláštor v Nižnom Hrušove,
    č. účtu - IBAN: SK79 0200 0000 0034 8723 1751
  • Kláštor v Košiciach,
    č. účtu - IBAN: SK31 0200 0000 0034 3630 9555

Za darcov sa denne modlíme
v hodine milosrdenstva.
Pán Boh zaplať!Aktuality všeobecné

18.11.2017

Na pozvanie vdp. farára Pavla Kalabusa sa od 24. - 26. novembra uskutoční duchovná obnova vo Farnosti sv. Jozefa v Gbeľanoch (Žilinská diecéza). Trojdňovú duchovnú obnovu o Božom milosrdenstve bude viesť sr. M. Alžbeta Mikušová KMBM z košickej komunity. V programe okrem príhovorov vo farskom kostole aj na filiálkach v Kotrčinej Lúčke a Nededzy, spoločnej modlitby v hodine milosrdenstva a adorácie, bude aj film o sv. sestre Fautíne a stretnutie s birmovancami. Veriaci si budú môcť osobne uctiť relikviu našej svätice.

 

16.11.2017

Posledné duchovné cvičenia v tomto roku sme pre vás pripravili na začiatku adventného obdobia od 1. - 3. decembra v Charitnom dome v Dolnom Smokovci vo Vysokých Tatrách. Decembrové exercície na tému: Som v tvojom srdci, sú určené pre všetkých, ktorí hľadajú vnútorný pokoj. Duchovné cvičenia bude viesť vdp. Ján Kocurko a sr. M. Benediktína Fečová KMBM.

Prihlasovanie:

Čítať ďalej...

15.11.2017

V nedeľu 19. novembra sa bude konať duchovná obnova vo Farnosti sv. Martina v Hankovciach (okres Bardejov). Na pozvanie vdp. farára Jána Švec Bilyho sa veriacim počas sv. omší vo farskom kostole a na filiálkach prihovorí sr. M. Pavla Stanovčáková a sr. Jana Mária Krnáčová KMBM z hrušovskej komunity. V hodine milosrdenstva o 15.00 hod. sa spoločne pomodlia aj korunku Božieho milosrdenstva, po ktorej bude slávnostne posvätená aj kaplnka Božieho milosrdenstva.


14.11.2017

Raz sa [Ježiš] na ktoromsi mieste modlil. Keď skončil, povedal mu jeden z jeho učeníkov: „Pane, nauč nás modliť sa, ako Ján naučil svojich učeníkov.“ Povedal im: „Keď sa modlíte, hovorte: Otče, posväť sa tvoje meno, príď tvoje kráľovstvo. Chlieb náš každodenný daj nám každý deň a odpusť nám naše hriechy, lebo aj my odpúšťame každému svojmu dlžníkovi. A neuveď nás do pokušenia (Lk 11,1-4).

Drahí bratia a sestry, dobrý deň!

Pre to, aby sme pochopili krásu eucharistického slávenia, chcem začať s jedným veľmi jednoduchým aspektom: svätá omša je modlitbou, ba viac, je modlitbou „par excellence“, tou najvyššou, najvznešenejšou a zároveň tou „najkonkrétnejšou“. V skutku je stretnutím lásky s Bohom prostredníctvom jeho slova a Ježišovho Tela a Krvi. Je to stretnutie s Pánom. Najprv však musíme odpovedať na jednu otázku. Čo v skutočnosti je modlitba?


Čítať ďalej...

12.11.2017

Ako lepšie pochopiť milosrdnú lásku Boha k nám? Čo nám uľahčí nadobudnúť postoj dôvery voči nemu? Je dôvera len emocionálnym postojom či intelektuálnou akceptáciou právd viery? Odpovede na tieto, a nielen tieto, otázky nájdete v novej knihe Dôvera v praxi. Kniha je praktickou pomôckou pre všetkých ctiteľov a apoštolov Božieho milosrdenstva.

Posielame obratom na dobierku.


Čítať ďalej...

11.11.2017

Všetkých tých, ktorí si chcú prehlbovať svoju úctu k Božiemu milosrdenstvu a bližšie spoznávať duchovnosť sv. sestry Faustíny srdečne pozývame na pravidelné stretnutia združenia Faustínum, ktoré sa v tomto mesiaci konajú v týchto farnostiach:

19. 11. - Košice - KVP

23. 11. - Nižný Hrušov, formou Lectio Divina

26. 11. - Sabinov

26. 11. - Petržalka, kostol Sedembolestnej Panny Márie

26. 11. - Dubnica nad Váhom

03. 12. - Humenné, sídlisko III.


Začiatok je vždy o 15.00 hod. spoločnou modlitbou v hodine milosrdenstva.
10.11.2017

Ponúkame Vám vhodný vianočný darček - knihu „365 dní so sv. Faustínou“. Kniha obsahuje citáty na každý deň nového roka z Denníčka Apoštolky Božieho milosrdenstva. Každý deň je vlastne jednou lekciou v škole života.

Prvé plnofarebné vydanie. Pohľadnicový formát. Knižočka obsahuje fotografie.

Čítať ďalej...

10.11.2017

Naše sestry z hrušovskej komunity sa v sobotu 18. novembra na pozvanie pátrov pallotínov zúčastnia požehnania bočných reliéfov hlavného oltára v kostole Najsvätejšieho Ježišovho Srdca v Michalovciach. Pri príležitosti 10. výročia posviacky kostola ich požehná košický emeritný arcibiskup Alojz Tkáč počas slávnostnej sv. omše o 10.30 hod. Reliéfy znázorňujú apoštolov Božieho milosrdenstva: sv. Jána Pavla II., sv. sestru Faustínu a sv. Vincenta Palottiho.

 

05.11.2017

Od 3. - 5. novembra sa v  kláštore sestier v Nižnom Hrušove uskutočnila duchovná obnova pre dievčatá. Témou bolo hľadanie "Skrytej krásy". Dievčatá sa cvičili v hľadaní  vnútornej krásy vo svätých, napr. v Panne Márii, sv. Faustíne, ale aj jedna v druhej ako aj v sebe samej. V programe boli zahrnuté prednášky, sv. omše, modlitba sv. ruženca, adorácia, film,  sv. zmierenia a "služba ucha" a rôzne aktivity. Počas večernej adorácie mali stretnutie so skutočnou Krásou - Ježišom, ktorý je hlavným prameňom našej vnútornej krásy, ktorá nás prežaruje a vyžaruje navonok. K tomu viedlo aj motto duchovnej obnovy: Keď nájdeš Boha vo svojom srdci, nájdeš pravý poklad, skutočnú krásu, ktorá ťa bude prežarovať a prežiari aj iných.

02.11.2017

Ponúkame Vám plnofarebný jednotýždňový stolový kalendár Božieho milosrdenstva 2018, ktorý obsahuje fotografie z nášho apoštolátu. V kalendári sú zároveň zdôraznené aj význačné sviatky súvisiace s posolstvom Božieho milosrdenstva a našou kongregáciou. Posielame obratom na dobierku.

Čítať ďalej...


Späť na začiatok